Bestilt
Ledig
Alle priser i Euro/uke

2013
Måned Januar Februar Mars
Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pris 200 200 200 200 200 200 200 res. res. 200 200 200 200
Måned April Mai Juni
Uke 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Pris 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Måned Juli August September
Uke 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Pris 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 500 500 500
Måned Oktober November Desember
Uke 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Pris 500 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Betingelser:

  1. Man er IKKE begrenset til å leie lørdag-til-lørdag.
  2. Leiebeløpet vil beregnes ut fra antall dager som huset brukes (ankomstdag+avreisedag=1 dag).
  3. Leiebeløpet vil inkludere 50 Euro for rengjøring.
  4. For å bestille må du sende mail eller ringe og opplyse om ønsket periode.
  5. Du får informasjon om din ønskede periode er ledig eller ikke, og leiebeløp.
  6. Leiebeløpet betales innen innen to uker før leieperioden starter.
  7. Når leiebeløpet er betalt overleveres nøkler enten per post eller personlig.